Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã Phú Thạnh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Theo đó, UBND huyện Phú Tân vừa có văn bản trình UBND tỉnh công nhận xã Phú Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2019.

Theo báo cáo UBND xã Phú Thạnh, sau 9 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM), dưới sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, sự nỗ lực của chính quyền địa phương và hưởng ứng tích cực của nhân dân, chung sức của cả hệ thống chính trị. Xã Phú Thạnh đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và 49/49 chỉ tiêu.

Tổng kinh phí huy động xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2019 được hơn 205 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp trên 12,5 tỷ đồng. Xã đã thực hiện đầu tư hệ thống giao thông nông thôn thông suốt, đảm bảo theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, giao thương hàng hóa, như đường dân sinh dài 1,848 km được đầu tư đổ bê tông đạt chuẩn, tỷ lệ 100%.

Bên cạnh đó, hệ thống công trình thủy lợi được quan tâm đầu tư, duy tu, bão dưỡng thường xuyên. Hiện tại trên địa bàn xã hiện có 30 trạm bơm điện, 12 cống tiêu, 13 công trình kênh mương, đảm bảo phục vụ tưới, tiêu kịp thời, chủ động cho 5.184,2 ha diện tích sản xuất nông nghiệp trong năm 2019, đạt tỷ lệ 100%...

Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 47,6 triệu đồng, tăng hơn 32,992 triệu đồng so với năm 2011; Tổng số hộ nghèo đa chiều trên địa bàn xã giảm còn 59 hộ, chiếm tỷ lệ 1,57%; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97,67%; Có 3.427/3.807 hộ sử dụng nước sạch theo quy định, đạt tỷ lệ 90,02%...

Ngoài ra, bộ mặt nông thôn của xã với cảnh quan môi trường sống được cải thiện theo hướng xanh - sạch - đẹp; Người dân tổ chức vệ sinh môi trường xung quanh khuôn viên nhà, chỉnh trang, xây mới hàng rào, làm cột cờ, trồng hoa, không lấn chiếm lòng lề đường, không tồn tại cầu tiêu, ao cá… tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng cơ bản tính đến thời điểm hiện tại xã Phú Thạnh không để phát sinh nợ đọng trong xây dựng NTM./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH