Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Công an huyện Phú Tân lưu động cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho học sinh

Trong 02 ngày 20 - 21/3/2021, Công an huyện Phú Tân thành lập Tổ lưu động cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử cho cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Phú Mỹ và THPT Chu Văn An.

Tại đây, hơn 1.200 cán bộ, giáo viên và học sinh của 02 trường được cán bộ Công an huyện tận tình hướng dẫn và thực hiện quy trình, thủ tục cấp thẻ căn cước công dân, đồng thời kết hợp tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và lộ trình cấp, quản lý, sử dụng thẻ căn cước công dân.

Việc cấp căn cước công dân lưu động tại các trường học sẽ giảm thời gian đi lại, giúp các em học sinh chuẩn bị chu đáo các điều kiện thuận lợi trước khi bước kỳ thi sắp tới, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của lực lượng Công an trong công tác cải cách hành chính, phục vụ nhân dân ngày càng tốt, hiệu quả hơn.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH