Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Năm 2019 ngành Tư pháp Phú Tân hoàn thành tốt nhiệm vụ

Sáng ngày 16/1/2020, Phòng Tư pháp huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ông Trần Khánh Dân - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, Ông Dương Văn Cường - Chủ tịch UBND huyện đến dự.

Năm 2019, Phòng Tư pháp huyện đã tích cực triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành và đạt được những kết quả tích cực. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được tăng cường, Phòng Tư pháp đã phối hợp với các với các ban, ngành tổ chức được 11 cuộc tuyên truyền với 1.385 lượt người dự. Đặc biệt, tham mưu cho UBND huyện tổ chức 04 hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới, tham gia đạt giải nhì hội thi "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ , chăm sóc trẻ em" do Sở Tư pháp tổ chức; Tham mưu đóng góp ý kiến 31 văn bản dự thảo. Bên cạnh đó, công tác chứng thực được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, duy trì hiệu quả hoạt động của 88 tổ hòa giải cơ sở, tham gia hòa giải thành công 204 vụ việc, đạt tỷ lệ 95%...

Phát biểu tại hội nghị, Ông Trần Khánh Dân - Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh  biểu dương những kết quả đạt được năm 2019 và đề nghị trong năm 2020, Phòng Tư pháp huyện Phú Tân cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến pháp luật theo quy định; thực hiện nghiêm giờ giấc làm việc;  đặc biệt tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi hướng đến kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp.       

Dịp này, có 10 tập thể và 20 cá nhân nhận được giấy khen của Chủ tịch UBND huyện có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở năm 2019./.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH