Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Đại hội Đảng viên Đảng bộ xã Hiệp Xương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau 02 ngày làm việc (02/6 và 03/6/2020), Đảng bộ xã Hiệp Xương đã kết thúc thành công Đại hội Đảng viên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Tám tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Hiệp Xương đã duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút và phát huy có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra; đã thu hút được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Theo đó, Xã đã huy động trên 180 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 19 tỷ đồng; xây dựng 04 cây cầu: Mương Khai, Ông Thạnh, Bình Hiệp và Ngã Tư Bảy Bích; xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa và công trình Trường học với tổng kinh phí gần 93 tỷ đồng. Năm 2018, xã Hiệp Xương được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Cấp ủy, chính quyền tiếp tục thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu để xây dựng xã Hiệp Xương đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Trong nhiệm kỳ, đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,7% xuống còn 2,64%, không còn nhà tạm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 49 triệu đồng, tăng hơn 26 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Toàn Đảng bộ kết nạp được 18 đảng viên mới, nâng tổng số Đảng viên hiện có 194 đảng viên.

Với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo; tập trung xây dựng Đảng bộ, hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao”, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Hiệp Xương phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; chuyển đổi cơ cấu cây trồng 140 héc ta; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1/3 so với năm 2021; hằng năm Mặt trận và các đoàn thể đạt vững mạnh; 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH