Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội nghị ký kết phối hợp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố giữa Viện kiểm sát Nhân dân và Công An huyện Phú Tân

Ngày 26/02/2020, Viện kiểm sát nhân huyện Phú Tân và Công an huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị Ký kết Quy chế phối hợp về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Đồng chí Lê Trung Chánh - Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Tân và đồng chí Huỳnh Hữu Lộc - Trưởng Công an huyện Phú Tân đồng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nêu rõ những khó khăn, tồn tại trong công tác tiếp nhận giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố trong thời gian qua đồng thời cũng nhấn mạnh vị trí,vai trò của các ngành và đặc biệt là vai trò của lực lượng Công an trong việc tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm theo quy định của pháp luật; trách nhiệm của Viện kiểm sát trong việc kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm và tầm quan trọng của việc phối hợp giữa 02 cơ quan, với chính quyền địa phương. Việc ban hành Quy chế sẽ góp phần giải quyết tốt những tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo mọi hành vi phạm tội phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Quy chế phối hợp bao gồm có 04 chương, 24 điều, nêu rỏ các nguyên tắc, mục đích phối hợp, phương pháp phối hợp trong việc tiếp nhận, phân loại và trách nhiệm giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của 02 đơn vị./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH