Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

HĐND huyện Phú Tân khóa XI, tổ chức kỳ họp giữa năm 2020

Ngày 20/07/2020, HĐND huyện Phú Tân khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, tổ chức kỳ họp lần thứ 12, để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết 06 tháng đầu năm 2020. Ông Lâm Phước Trung – Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

(Toàn cảnh kỳ họp)

Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế xã hội huyện phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất đạt trên 6.152 tỷ đồng, tăng 2,01% so cùng kỳ, giá trị sản xuất Công nghiệp - xây dựng tăng 5,62%, Thương mại – Dịch vụ tăng 4,20%; nông nghiệp thủy sản giảm 1,07%. Cũng trong 6 tháng đầu năm, ước tổng thu Ngân sách địa phương được hưởng là 340 tỷ đồng, đạt 53% nghị quyết HĐND và bằng 93,4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được chú trọng thực hiện; công tác quản lý đất đai, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường được tăng cường; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được triển khai và thực hiện tốt. Tình hình quốc phòng - an ninh trên địa bàn được giữ vững. Đồng thời, công tác chỉ đạo, tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 được chú trọng, chỉ đạo quyết liệt, nhất là trong thời gian cao điểm thực hiện dãn cách xã hội...

(Các đại biểu thông qua Nghị quyết)

Tại Kỳ họp các đại biểu cũng đã xem xét, thông qua 07 Nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết về thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm 2020 của huyện Phú Tân; Nghị quyết về thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2016-2020 của huyện Phú Tân; Nghị quyết về thông qua điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 của huyện Phú Tân; Tờ trình về Đồn án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Mỹ đến năm 2030; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2021./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH