Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Triển khai phối hợp thả cá tái tạo, bảo tồn nguồn lợi thủy sản

Sáng ngày 13/10, Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp thả cá tái tạo, bảo tồn nguồn lợi thủy sản tại lưu vực Sông Vàm Nao, xã Tân Trung năm 2020. Ông Ngô Thanh Trí – Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, huyện Phú Tân thực hiện thả cá cá tái tạo, bảo tồn nguồn lợi thủy sản tại lưu vực Sông Vàm Nao, xã Tân Trung vào ngày 31/10. Nguồn kinh phí cho đợt thả cá lần này dự kiến khoảng 100 triệu đồng, theo đó, mỗi xã thị trấn vận động nhân dân đóng góp 1 ghe cá tương đương 5 triệu đồng, riêng thị trấn Phú Mỹ đóng góp 30 triệu đồng. Lãnh đạo huyện Phú Tân đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp tốt với các ngành có liên quan, tùy theo chức năng nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tốt buổi lễ thả cá diễn ra an toàn, chu đáo và đạt hiệu quả.

Thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, trong việc chung tay giữ gìn bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.Thông qua hoạt động này còn nâng cao nhận thức cho cả cộng đồng dân cư về ổn định môi trường sinh thái, đa dạng  sinh học, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại lựu vực Sông Vàm Nao./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH