Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

PHÚ TÂN KHẨN TRƯƠNG CHUẨN BỊ CÔNG TÁC BẦU CỬ

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23-5-2021 là sự kiện chính trị trọng đại, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thông qua lựa chọn bầu những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân tham gia Quốc hội và HĐND các cấp. Cùng với các địa phương khác, huyện Phú Tân đã và đang khẩn trương thực hiện mọi công tác chuẩn bị để cuộc bầu cử diễn ra thành công, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Thời gian qua, công tác lãnh, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) trên địa bàn huyện Phú Tân đã được quán triệt triển khai nghiêm túc. Cấp ủy Đảng, chính quyền, Hội đồng bầu cử huyện, Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn đã thực hiện đầy đủ các nội dung công việc theo kế hoạch đề ra. Qua hiệp thương lần thứ 1, Phú Tân có tổng số đại biểu ứng cử là 65 người, bầu ra 35 đại biểu ở 10 đơn vị; cấp xã, thị trấn, tổng số đại biểu ứng cử là 918 người, bầu ra 483 đại biểu ở 132 đơn vị… Đến nay, các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử trên địa bàn được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng thời gian và quy định. Ông Lê Nguyên Châu – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện Phú Tân cho biết: “Đến thời điểm hiện tại Công tác chuẩn bị Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Phú Tân đã đảm bảo đúng kế hoạch đề ra và đảm bảo thời gian theo luật định. Cụ thể, huyện đã thành lập xong Ban chỉ đạo, các tổ chức phụ trách công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã-thị trấn; đã thành lập 10 Ban Bầu cử Đại biểu HĐND huyện và 132 Ban Bầu cử cấp xã, thị trấn; ban hành ấn định đơn vị bầu cử và số đaị biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử cấp huyện và cấp xã, thị trấn; phê chuẩn 132 khu vực bỏ phiếu của các xã, thị trấn. Hiện nay, UBMTTQ-VN huyện và xã, thị trấn đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã-thị trấn, đồng thời hoàn hành Hội nghị Hiệp thương lần thứ II.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 2, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí danh sách sơ bộ 65 người đủ điều kiện ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần. Trong đó cơ cấu khối Đảng: 14 người; khối Nhà nước: 19 người; khối Mặt trận – đoàn thể và thành phần khác 28 người; khối lực lượng vũ trang 02 người, khối pháp luật 02 người. Với cơ cấu thành phần bao gồm: phụ nữ 21 người, người dưới 40 tuổi là 09 người, ngoài Đảng là 06 người, người ứng cử là đại biểu nhiệm kỳ 2016 -2021 tái cử là 12 người, đại diện tôn giáo là 03 người. Các quy trình bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch; coi trọng chất lượng, lựa chọn đại biểu là những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ.

(Hội nghị Hiệp thương lần thứ II)

Song song đó, Uỷ ban Bầu cử huyện Phú Tân phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và ban hành các văn bản chỉ đạo bầu cử tới các xã-thị trấn trên địa bàn. Thành lập các Tiểu ban giúp việc Ủy ban Bầu cử về an ninh, trật tự xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân. Ông Lê Nguyên Châu – Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử huyện Phú Tân cho biết thêm: “Ủy ban Bầu cử của huyện đã chỉ đạo Tiểu ban tuyên truyền, các ngành, các xã-thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo sự chỉ đạo của Tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn các Ủy ban bầu cử các xã-thị trấn trong việc thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định; chỉ đạo các xã-thị trấn rà soát lập danh sách cử tri chính xác, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, hậu cần, đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 một cách hiệu quả để chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp tới.”

(Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú)

Trước đó, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh An Giang do ông Đỗ Tấn Kiết đã đến giám sát công tác chuẩn bị Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) đã đánh giá cao việc chuẩn bị cho công tác bầu cử của huyện. Từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/20021 sẽ tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và tiến hành các bước tiếp theo theo quy định.

              Tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm, cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Phú Tân diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH