Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân thông báo tạm ngưng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp huyện, xã

Huyện Phú Tân thông báo tạm ngưng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong 15 ngày, từ 0g ngày 1/4 đến hết ngày 15/4; Từ 1/4 đến ngày 30/6, người dân của huyện sẽ được miễn phí cước bưu điện khi nộp hồ sơ và nhận kết quả qua đường bưu điện.

Đây là biện pháp nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân, hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch COVID-19. 


Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH