Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Phú Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 02 ngày 25/5 - 26/5/2020, Đảng bộ Quân sự huyện Phú Tân tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Huỳnh Thành Danh - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng tham dự có Đại tá Lê Minh Quang - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang, đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn và 32/32 đảng viên được triệu tập về tham dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân sự huyện Phú Tân đã làm tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Tiêu biểu là tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai 18/18 xã, thị trấn; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm; tổ chức bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo phân cấp đạt 100% chỉ tiêu, đặc biệt là hàng năm đều tổ chức bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh cho các chức sắc chức việc, đồng thời thực hiện thành công công tác biên soạn lịch sử Lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 1945-2015... Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ luôn tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá phân loại kết hợp với công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên. Hàng năm, các chi bộ và đảng viên đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ nhiều năm liền được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt, hạ quyết tâm)

Với tinh thần tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, 32/32 đại biểu chính thức dự Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện gồm 07 đồng chí, đồng chí Nguyễn Quang Hòa - tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện Phú Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025. 100% đại biểu chính thức đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với 06 nhóm chỉ tiêu quan trọng, trong đó phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm; 100% cán bộ, các đối tượng theo phân cấp được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên,... Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH