Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Huyện ủy Phú Tân sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/W và giao ban Ban Chỉ đạo 35, dư luận xã hội quý I/2021

Ngày 30/3/2021, Huyện ủy Phú Tân sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và giao ban Ban Chỉ đạo 35, dư luận xã hội quý I/2021. Đến dự có Lâm Văn Giàu – Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị - Ban tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Thi Hồng Thúy – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả 05 năm thực hiện chỉ thị 05; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; công tác nắm dư luận xã hội quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2021Qua đó, các đại biểu có những trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05; phản ánh tình hình dư luận xã hội quan tâm trong quý I/2021, đặc biệt tình hình tư tưởng nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, công tác chuẩn bị Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; tình hình kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19….đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề và đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, lãnh đạo thực hiện nghiêm quy chế làm việc; kịp thời phát hiện, giới thiệu, biểu dương và nhân rộng những điển hình tiêu biểu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xem đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm. Đối với hoạt động Ban Chỉ đạo 35, dư luận xã hội, cần tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, kịp thời nắm bắt DLXH qua nhiều kênh thông tin, giải quyết tốt các vấn đề dư luận bức xúc, nổi cộm, nhất là liên quan đến Cuộc bầu cử sắp tới để ổn định tình hình và định hướng dư luận; tích cực tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Dịp này, Ủy ban nhân huyện khen thưởng 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH