Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Tân họp mở rộng lần thứ II, khóa XII

Ngày 09/10/2020, Huyện ủy Phú Tân tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) lần thứ II, khóa XII để sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 09 tháng, triển khai nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2020. Dự hội có các đồng chí Huỳnh Thành Danh - TUV - Bí thư Huyện ủy, Thi Hồng Thúy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Lê Nguyên Châu - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện.

Trong 09 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, tình hình phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 9.000 tỷ đồng, trong đó, lĩnh vực Nông, lâm, thủy sản đạt trên 4.200 tỷ đồng; lĩnh vực công nghiệp, xây dựng đạt trên 2.600 tỷ đồng, dịch vụ đạt trên 2.300 triệu đồng. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Phú Hưng, Bình Thạnh Đông và Phú Thạnh (trước lộ trình). Công tác đảm bảo an sinh xã hội được duy trì tốt, các chế độ, chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 bảo đảm tiến độ. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thành Danh - TUV - Bí thư Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ, các ban, ngành, đoàn thể huyện và 18 xã, thị trấn tập trung rà soát lại các chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt thấp, từ đó đề ra giải pháp tập trung thực hiện, xử lý để đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra; tập trung phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đồng đều trong toàn huyện; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021 theo kế hoạch; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phấn đấu xây dựng các chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH