Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Đại hội điểm Chi bộ Tổng hợp, Đảng bộ Công an huyện Phú Tân

Sáng ngày 08/02/2020, Chi bộ Tổng hợp, Công an huyện Phú Tân tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ Công an huyện.

Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Tổng hợp, Công an huyện đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt phù hợp, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; duy trì, thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và kết nạp đoàn viên ưu tú vào Đảng nhằm bổ sung nguồn nhân lực trẻ cho Đảng. Kết quả đánh giá phân loại đảng viên hàng năm, 100% đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong 03 năm 2017, 2018, 2019 Chi bộ đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu và đơn vị “Thi đua quyết thắng”.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã nhất trí bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí, Trung tá - Huỳnh Quốc Trung tái đắc cử Bí thư Chi bộ Tổng hợp, Đảng bộ Công an huyện Phú Tân, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH