Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Giống Nếp CK92 được chọn để xây dựng thương hiệu Nếp Phú Tân - An Giang

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Công văn số 4043/VPUBND-KTN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư về xây dựng Thương hiệu nếp Phú Tân - An Giang. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất với nội dung đề xuất của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 1203/SCT-QLTM ngày 05/8/2020.

Cụ thể, Sở Công Thương chủ trì tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu nếp Phú Tân - An Giang giai đoạn 2021 – 2022. Giống nếp được chọn để thực hiện xây dựng thương hiệu: “Giống lúa Nếp AG” (còn gọi là giống Nếp CK92).

Đồng thời, chủ trì, phối hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và doanh nghiệp chế biến lúa gạo xây dựng quy trình chế biến Nếp CK92 đạt tiêu chuẩn Châu Âu mà Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và một số doanh nghiệp khác có đủ điều kiện tham gia chế biến.

Tiếp tục thực hiện thủ tục đăng ký mới nhãn hiệu tập thể Nếp Phú Tân - An Giang hoặc thực hiện xây dựng chỉ dẫn địa lý Nếp Phú Tân - An Giang trong thời gian tới.

UBND tỉnh cũng giao Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời thực hiện công tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến thương Nếp Phú Tân - An Giang. Đồng thời, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời hỗ trợ các hợp tác xã trên địa bàn huyện Phú Tân xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nếp.

      Về đề xuất chuyển giao quyền sử dụng giống lúa nếp AG (CK92) cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời, UBND tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp để cho ý kiến về vấn đề này.

      Giao Sở Công Thương tổ chức Lễ khởi động thực hiện Kế hoạch xây dựng và Phát triển thương hiệu nếp Phú Tân - An Giang giai đoạn 2021 - 2022 có sự tham gia của Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời xây dựng Quy trình canh tác giống Nếp CK92./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH