Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

THỊ TRẤN PHÚ MỸ PHÁT HUY VAI TRÒ ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, chính quyền, đặc biệt là của Ban Chấp hành (BCH) Đoàn thị trấn Phú Mỹ, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trên địa bàn thị trấn được triển khai tích cực với nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng và đạt những hiệu quả thiết thực. Điều đó góp phần phát huy sức trẻ, vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Phú Mỹ trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và thực hiện an sinh xã hội.

Bằng nhiều hình thức và phương pháp cụ thể, hoạt động của Đoàn Thanh niên thị trấn đã có nhiều chuyển biến tích cực; BCH Đoàn thị trấn luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động và giáo dục, định hướng tư tưởng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là nhiệm vụ hàng đầu của công tác thanh niên cũng như của tổ chức Đoàn. Các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, của Đoàn được tổ chức học tập đồng bộ, quán triệt sâu rộng, định hướng cho ĐVTN về lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị; ĐVTN được nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

Hình thức giáo dục cho ĐVTN cũng được đổi mới để phù hợp với đặc điểm và trình độ nhận thức của ĐVTN. Trong đó, các hình thức như: Sinh hoạt chính trị với các chủ đề tuổi trẻ Phú Mỹ “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống cách mạng của địa phương; sinh hoạt câu lạc bộ; tổ chức các hoạt động tham quan các di tích lịch sử - cách mạng, các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ”... được Đoàn thị trấn triển khai có hiệu quả, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Qua những hình thức và nội dung của công tác tuyên truyền, giáo dục đã tạo nên những sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, bản lĩnh chính trị cũng như về tư tưởng của ĐVTN.

Công tác phát triển đội ngũ đoàn viên được chú trọng cả về số lượng lẫn chất lượng, chỉ tính riêng năm 2019 đã kết nạp mới 34 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên toàn thị trấn lên 159 đồng chí, giới thiệu 05 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đến nay đã có đoàn viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Thực hiện hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, BCH Đoàn thị trấn đã chủ động tiếp cận với các nghị quyết của Đảng ủy, HĐND thị trấn để tổ chức cho thanh niên thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong năm 2019, các Chi đoàn và Đoàn ủy đã đăng ký, đảm nhận thực hiện nhiều “Công trình”, “Phần việc” thanh niên thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội như phối hợp UBMTTQVN thị trấn trao 02 căn nhà Nhân ái cho 02 thanh niên nghèo với tổng kinh phí 90 triệu đồng; thực hiện công trình lắp đặt đèn đường chiếu sáng ấp Cái Tắc với tổng kinh phí 18 triệu đồng; vận động đoàn viên địa bàn dân cư tham gia BHYT được 91 đoàn viên; tổ chức chuyến hành trình về địa chỉ đỏ tại di tích Đức Quản Cơ Trần Văn Thành xã Phú Bình; quản lý tốt vốn ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ 6,3 tỷ đồng… từ đó đã và đang khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức Đoàn cũng như vai trò xung kích, tình nguyện của ĐVTN thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bằng những công trình, phần việc thiết thực, huy động được sức trẻ trong công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, có thể khẳng định, những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của thị trấn đang ngày càng phát huy được hiệu quả và chất lượng. Tin rằng trong thời gian tới, tuổi trẻ thị trấn Phú Mỹ sẽ ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, ra sức đóng góp cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng và phát triển thị trấn ngày thêm văn minh, giàu đẹp./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH