Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Tân họp mở rộng lần thứ 4 (khóa XII)

Ngày 02/04/2021, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 4 (khóa XII) mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội quí I-2021. Đồng chí Huỳnh Thành Danh – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

           

(Quang cảnh hội nghị)

       Trong quí I, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng nhìn chung kinh tế - xã hội của huyện Phú Tân có nhiều chuyển biến tích cực, tổng thu ngân sách gần 41 tỷ đồng; phát triển mới 85 cơ sở, với tổng vốn đầu tư gần 19 tỷ đồng; vụ đông xuân bà con thu hoạch được trên 2.775 hecta lúa nếp, năng suất đạt 7,8 tấn/ha, cơ bản nông dân có lãi; Các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục được duy trì và thực hiện tốt. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ và phát huy hiệu quả. Công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 khẩn trương, nghiêm túc; các hoạt động văn hóa, xã hội được tổ chức tốt, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được kìm giảm. Công tác xây dụng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực; hiện nay Phú Tân đang tập trung triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện, công tác bầu cử…

(Đc Huỳnh Thành Danh – TUV – Bí thư huyện ủy phát biểu kết luận Hội nghị)

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thành Danh – Tỉnh ủy viên– Bí thư Huyện ủy yêu cầu trong thời gian tới Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Tân, các ban ngành, đoàn thể huyện và 18 xã, thị trấn cần tập trung chỉ đạo sản xuất có hiệu quả, nhất là vụ Hè thu sắp tới, thực hiện tốt công tác phòng chống hạn; thực hiện hoàn thành tốt công tác bầu cử; chủ động phòng chống dịch Covid-19; nâng cao hiệu lực hiệu quản quản lý nhà nước; phòng chống tội phạm –tệ nạn xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng; trong công tác vận động quần chúng thì phải đi vào chiều sâu, tránh hình thức, thiết thực, tránh phô trương.../.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH