Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân đóng góp Dự thảo (lần 1) Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII

Sáng ngày 08/01, Huyện ủy Phú Tân tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đóng góp Dự thảo (lần 1) Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lâm Phước Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị và một số văn bản, chủ trương thuộc thầm quyền. Về kết cấu, Báo cáo chính trị gồm 2 phần: phần thứ nhất đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phần thứ 2 đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, các đại biểu cùng nhau đóng góp nhiều ý kiến xoay quanh những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua và xác định khâu đột phá, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung đề nghị các thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ Biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện phát huy vai trò trách nhiệm, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, nghiên cứu, bổ sung hoàn chỉnh Dự thảo để tiếp tục trình lấy ý kiến đóng góp trong thời gian tới./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH