Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Xã đoàn Tân Hòa tổ chức thứ bảy tình nguyện trong Chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm 2020

Ngày 18/7/2020, Xã đoàn Tân Hòa phối hợp với Công an xã tổ chức hoạt động “Thứ bảy tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính “cấp đổi chứng minh nhân dân tại nhà cho người dân”.

Qua buổi làm việc, Công an xã đã làm 8 hồ sơ chứng minh nhân dân cho người già neo đơn, người cao tuổi, người có công và người tàn tật trên địa bàn xã.

Ngoài ra, trong hoạt động lần này hơn 20 đoàn viên thanh niên đã cùng ra quân tháo gỡ những pano, áp phích trên các cột điện, dọn dẹp vệ sinh môi trường, nhằm xây dựng các tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”

Hoạt động Thứ bảy tình nguyện là một trong những hoạt động thường xuyên nằm trong chương trình công tác Đoàn của xã Đoàn Tân Hòa, đây cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Mùa hè tình nguyện năm 2020 mà địa phương phát động nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ Tân Hòa trong hoạt động tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng và bảo vệ môi trường./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH