Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân: thành lập câu lạc bộ nông dân giỏi trồng bưởi da xanh

Hội Nông dân xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân vừa thành lập câu lạc bộ nông dân giỏi trồng bưởi da xanh. Buổi ra mắt Câu lạc bộ đã bầu 5 thành viên làm Ban chủ nhiệm và các bộ phận trực thuộc, ông Nguyễn Tự Điển làm Chủ nhiệm câu lạc bộ.

Câu lạc bộ có 48 thành viên, tập hợp những nông dân tiên phong trồng bưởi da xanh hiệu quả thuộc 18 xã, thị trấn trong huyện, chuyên sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm bưởi, đây là một hình thức tập hợp nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tự nguyện tham gia câu lạc bộ nông dân giỏi được UBND xã Phú Thạnh ra quyết định thành lập. Mô hình này hoạt động dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ của ngành nông nghiệp, hội nông dân các cấp.

Hàng tháng, câu lạc bộ sinh hoạt tại 1 hộ nông dân, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Câu lạc bộ còn có vai trò tiếp nhận các chính sách hỗ trợ vay vốn, liên kết giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm có giá trị kinh tế cao, thích ứng với thị trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Tại buổi ra mắt, nông dân đã tham quan thực tế và trao đổi kinh nghiệm tại vườn bưởi của 2 nông dân trên địa bàn xã Phú Thạnh./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH