Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Năm 2019, Phú Tân vận động được gần 16 tỷ đồng chăm lo người nghèo

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Tân, trong năm qua Ban Thường trực MTTQ huyện đã chủ động phối hợp cùng các tổ chức thành viên và các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền trong nội bộ và ngoài quần chúng nhân dân về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, giúp quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật, tích cực tham gia lao động sản xuất.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, nhất là phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, các tôn giáo, cá nhân tiêu biểu, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các hoạt động “Vì người nghèo”...

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, trong năm 2019 toàn huyện đã vận động được trên 15,9 tỷ đồng, đạt 269% kế hoạch (tiền mặt 3.877 triệu đồng, hiện vật quy ra riền 12 tỷ đồng), qua đó hỗ trợ giúp cho 17.070 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn với tổng trị giá trên 4,3 tỷ đồng; cất mới 177 căn, sửa chữa 21 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá  hơn 8,2 tỷ đồng; trợ cấp thường xuyên và đột xuất cho 9.907 lượt hộ với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng…, nhằm giúp cho các hộ nghèo giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống.

Đề án thoát nghèo bền vững được quan tâm thực hiện, đến nay đã ủy thác qua Ngân hàng CSXH huyện 3,6 tỷ đồng, giải ngân cho 93 hộ vay để sản xuất, chăn nuôi, mua bán ... nhằm có điều kiện cải thiện cuộc sống.

Đặc biệt, thực hiện kế hoạch số 39 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc phát động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội. Tính đến ngày 12/12/2019, Ủy ban MTTQ huyện tiếp nhận của 149 đơn vị với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng; đã chi trên 932 triệu đồng (trong đó: hỗ trợ điều trị bệnh cho 03 trường hợp; hỗ trợ cất mới 11 căn và sửa chữa 4 căn nhà cho cán bộ cơ sở; cải tạo, sửa chữa nhà tập thể giáo viên…).

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ các cấp chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền, các đoàn thể triển khai thực hiện; duy trì và nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả như: vận động nhân dân xây dựng, tu sửa cầu, lộ giao thông nông thôn, cất nhà Đại đoàn kết, gắn camera an ninh, vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo Nghị quyết số 11 của BTV Huyện ủy... đã góp phần vào việc vận động nhân dân đoàn kết xây dựng kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH