Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ xã Phú Thọ

Sáng ngày 22/11/2019, Đồng chí Lâm Phước Trung - TUV - Bí thư huyện ủy Phú Tân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng bộ xã Phú Thọ về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2015-2020, công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2022 và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Huyện ủy Phú Tân chọn tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện nay, Xã Phú Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị khóa XII. Đồng thời thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự, phục vụ ĐH và tổ biên tập văn kiện ĐH. Đến nay, các tiểu ban và tổ giúp việc cho ĐH đều đi vào hoạt động, trong đó, tổ biên tập văn kiện đã cơ bản xây dựng đề cương văn kiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho những thành viên soạn thảo văn kiện của xã. Theo Dự kiến quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ tới gồm 15 đồng chí, quy hoạch Ban Thường vụ 05 đồng chí; dự kiến, Đại hội được diễn ra vào đầu quý II-2020.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lâm Phước Trung - TUV - Bí thư huyện ủy Phú Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã Phú Thọ. Đồng thời, đề nghị địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; tập trung quan tâm nội dung văn kiện, nhân sự, cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết phục vụ cho đại hội, trong văn kiện phải viết đúng tình hình thực tế, nêu giải pháp phải sát thực, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức. Rà soát kỹ công tác cán bộ gắn với công tác chuẩn bị nhân sự trong nhiệm kỳ sắp tới.