Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân họp ban thường vụ huyện ủy mở rộng đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019

Sáng ngày 12/12, huyện ủy Phú Tân tổ chức hội nghị Ban thường vụ huyện ủy mở rộng, nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Lâm Phước Trung – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy Phú Tân chủ trì hội nghị.

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội huyện Phú Tân tiếp tục có những chuyển biến tích cực, huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt và vượt 16/16 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Huyện ủy và Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra. Tổng giá trị sản xuất tăng và vượt ở cả 3 khu vực. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp huyện đã tập trung thực hiện củng cố, nâng chất các tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện đã chuyển đổi được 385,6 hecta diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, tăng 111,92 hecta so với cuối năm 2018. Lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ có nhiều điểm sáng, các cơ sở phát triển mới tăng so với cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 4/16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2019, huyện tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới ở các xã Bình Thạnh Đông, Phú Hưng, Phú Thạnh và Phú Bình nông thôn mới nâng cao. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,2%. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và kiểm tra, đánh giá đúng thực chất.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư huyện ủy Phú Tân Lâm Phước Trung yêu cầu: năm 2020 huyện cần đổi mới cách làm; xác định những đầu công việc trọng tâm để phân công lãnh đạo chủ chốt đảm nhận. Trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải gắn với hợp tác doanh nghiệp để mời gọi, hỗ trợ, giúp đỡ những ngành nông nghiệp. Quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, nhất là ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, đề ra các giải pháp hướng tới mang yếu tố bền vững, đi vào chiều sâu, đúng thực chất, nhất là các chỉ tiêu mang tính định hướng, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH