Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Nếp vụ Thu Đông ở Phú Tân được giá, nông dân phấn khởi

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Tân (An Giang) cho biết, vụ Thu Đông năm 2020, Phú Tân xả lũ ở 10 tiểu vùng với diện tích 11.256ha; xuống giống hơn 12.390 ha lúa, nếp, chủ yếu 2 giống nếp CK 92 và CK 2003.

Tính đến thời điểm này nông dân đang thu hoạch lúa, nếp được trên 370 ha, năng suất bình quân đạt 5,9 tấn/ha. Tập trung tại các xã Phú Xuân, Phú Thọ, Phú An, Phú Hưng, thị trấn Phú Mỹ…

Vụ này, thương lái thu mua nếp tươi tại ruộng dao động từ 5.500 – 6.500 đồng/kg, tăng khoảng 1.500 đồng/kg so cùng kỳ. Trong thời gian qua, mặc dù cây lúa nếp bị ảnh hưởng bởi mưa bão; nhưng năng suất bình quân vẫn đạt khá.

Hiện nay Công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời đã ký hợp đồng được 35 hộ diện tích 98,8 ha (Hiệp Xương 41,5 ha, Chợ Vàm 20 ha, Phú Thạnh 37,3 ha), gồm các giống OM18, CK92, IR4625.

Công ty Nanotech ký hợp đồng với HTX NN Phú Thạnh 150 ha theo giá thị trường (100 ha giống IR4625, 50 ha giống CK92).

Nông dân Phạm Văn Đạt ngụ xã Phú Thọ cho biết, gia đình anh trồng nếp được gần 3ha, thu hoạch năng suất đạt gần 6 tấn/ha, giá bán 62.000 đồng/kg. Sau khi thu hoạch trừ các chi phí, anh còn lãi trên 30 triệu đồng.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH