Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú An thực hiện mô hình “02 CHỐNG, 01 CHUNG” năm 2020

Hiện nay, xâm hại trẻ em là một vấn nạn mà toàn xã hội đang rất quan tâm. Hành vi xâm hại trẻ em, nhất là hành vi xâm hại tình dục không chỉ gây tổn thương đến thể chất, tâm lý, để lại những hậu quả trước mắt mà còn về lâu dài, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển, tương lai của trẻ và gia đình của trẻ. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta dễ dàng nhận thấy, tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn biến ngày càng phức tạp và nghiêm trọng. Trước thực trạng trên, để thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, xã Phú An triển khai thực hiện mô hình “02 CHỐNG, 01 CHUNG” năm 2020.

Theo đó, Mô hình thực hiện trên địa bàn 04 ấp từ tháng 6 đến tháng 12/2020, với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ban, ngành đoàn thể, trường học, gia đình trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em và trang bị cho trẻ em những kỹ năng biết cách tự bảo vệ mình. Trong đó, “02 CHỐNG” là: chống xâm hại trẻ em; chống trẻ em vi phạm pháp luật. “01 CHUNG” là:chung tay bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, xâm hại, bốc lột.

            Qua thực hiện mô hình nhằm ngăn ngừa, hạn chế các trường hợp trẻ em bị xâm hại, tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở địa phương./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH