Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

An Giang: Công nhận xã Phú Bình đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2019

Ngày 24/6, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã ký Quyết định số 1472 Công nhận xã Phú Bình, huyện Phú Tân đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2019. Theo Quyết định này, Ủy ban nhân dân xã Phú Bình tiếp tục duy trì và nâng chất những tiêu chí đã đạt. Chủ tịch UBND huyện Phú Tân chỉ đạo, hỗ trợ, kiểm tra để xã Phú Bình giữ vững danh hiệu “Xã nông thôn mới nâng cao”.

Theo Tổ Thẩm định xã Nông thôn mới nâng cao tỉnh, sau khi được công nhận vào năm 2016, xã Phú Bình luôn nỗ lực phấn đấu, duy trì nâng chất các tiêu chí đã đạt đảm bảo bền vững, đến nay Phú Bình đã đạt 19 tiêu chí, 35 chỉ tiêu theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND của UBND tỉnh An Giang.

Hiện thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể từ 34,49 triệu đồng (năm 2016)  đến năm 2019 gần 60 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,73%; số người tham gia BHYT đạt 95,02%; có 100% hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh…

Phú Bình đã vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao giá trị kinh tế. Đến nay đã chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao được  hơn 21,88ha, như: Cam, quýt, bưởi, nhãn, dừa...

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH