Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

An Giang khuyến cáo khung lịch thời vụ xuống giống vụ Hè Thu 2021

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Kế hoạch số 26 về sản xuất và tiêu thụ trong lĩnh vực trồng trọt vụ Hè Thu năm 2021. Dự kiến kế hoạch diện tích xuống giống lúa vụ này là 230.000 ha.

Căn cứ vào khung lịch thời vụ của cục Trồng trọt cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và tình hình khí tượng, thủy văn; thời gian xuống giống theo từng tiểu vùng của vụ trước; diễn biến rầy nâu trên đồng ruộng, rầy nâu vào bẫy đèn trong và ngoài tỉnh. Khuyến cáo khung lịch thời vụ xuống giống vụ Hè Thu 2021 trong toàn tỉnh An Giang bắt đầu từ ngày 15/03 đến ngày 10/05/2021 (nhằm ngày 03 tháng 02 đến ngày 29 tháng 03 năm 2021 ÂL).

Cụ thể, lịch xuống giống né khô hạn và chia sẽ nguồn nước, chia làm 3 đợt như sau: Đợt 1, xuống giống từ 15/03 đến 31/03/2021 (nhằm ngày 03 tháng 02 đến 19 tháng 02 năm 2021 ÂL), xuống giống tập trung ở những vùng tiểu vùng sản xuất hai vụ tại các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và các tiểu vùng ngưng sản xuất vụ Thu Đông tại huyện Phú Tân diện tích khoảng 20.000 ha, nhằm phân bố nguồn nước giữa các vùng trong tỉnh, chia sẻ nguồn nước với các tỉnh dưới hạ nguồn và né hạn, mặn cuối vụ.

Đợt 2, xuống giống từ 01/04 đến 30/04/2021 (nhằm ngày 20 tháng 02 đến 19 tháng 03 năm 2021 ÂL), xuống giống đại trà đối với vùng sản xuất lúa 3 vụ/năm diện tích khoảng 170.000 ha, tập trung tại tất cả các huyện.

Đợt 3, xuống giống từ 01/05 đến 10/05/2021 (nhằm ngày 20 tháng 03 đến 29 tháng 03 năm 2021 ÂL), xuống giống tại các tiểu vùng nằm trong kế hoạch xả lũ vụ Thu Đông 2021 và một số tiểu vùng xuống giống Đông Xuân 2020-2021 muộn, diện tích khoảng 40.000 ha, rãi rác tại các huyện Tri Tôn, Tân Châu, Chợ Mới, Châu Phú, An Phú, Tịnh Biên.

Lịch xuống giống né rầy: Trên cơ sở theo dõi diễn biến rầy nâu vào đèn trong và ngoài tỉnh, tình hình thu hoạch lúa Đông Xuân 2020-2021, lịch xuống giống đồng loạt, tập trung và né rầy chia làm 02 đợt dự kiến như sau:

Đợt 1, xuống giống từ 01/4 đến 11/4/2021 (nhằm ngày 20 tháng 02 đến 30 tháng 02 âl), xuống giống tập trung ở những vùng thu hoạch Đông Xuân sớm và đại trà với khoảng 70 ngàn ha tập trung tại các huyện Tri Tôn, An Phú, Tịnh Biên, Chợ Mới, Thoại Sơn và TP. Long Xuyên.

Đợt 2, xuống giống tập trung từ 01/5 đến 10/5/2021 (nhằm 20 tháng 3 đến mùng 29 tháng 03 âl), xuống giống dứt điểm ở những vùng thu hoạch Đông Xuân đại trà và muộn, gồm các huyện An Phú, Châu Phú, Phú Tân, Châu Thành, Chợ Mới, TX. Tân Châu và TP. Châu Đốc với 60 ngàn ha.

Tùy theo tình hình rầy nâu vào bẫy đèn ở từng địa phương mà có lịch xuống giống cụ thể nhưng phải tuân thủ lịch xuống giống đồng loạt, tập trung, né rầy và theo khung lịch thời vụ chung của tỉnh. Lưu ý trên cùng một tiểu vùng không để nhiều trà lúa đan xen nhau. 

Căn cứ vào số liệu theo dõi về tình hình giá lúa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo, các giống lúa: OM 9582, Đài thơm 8, OM 5451, OM 7347, OM 6976, OM 18, Jasmine 85, OM 9577, OM4900, OM38… thời gian qua được doanh nghiệp thu mua giá cao và theo chiều hướng tăng. Do đó, các huyện, thị xã và thành phố có biện pháp chỉ đạo và khuyến cáo nông dân sản xuất các giống này trong vụ Hè Thu 2021.

Bên cạnh đó, có thể khuyến cáo nông dân sử dụng nhóm giống có triển vọng để có thể thay thế các giống lúa không còn phù hợp trong sản xuất tại địa phương, được đề xuất như sau: Lộc Trời 7, Lộc Trời 18, Lộc Trời 28, OM 448, OM 418..., tuyệt đối không gieo trồng các giống lúa chưa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận. Riêng đối với nhóm giống lúa Japonica (ĐS1, Hana, Kinu... và Nếp: Đề nghị các địa phương và bà con nông dân tổ chức liên kết sản xuất khi có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, khi sản xuất phải phù hợp với quy định và gắn với quy hoạch của từng địa phương./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH