Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

An Giang: Điều chỉnh Khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020

Ngày 2/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã ký Quyết định số 424 về Điều chỉnh Khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang.

Theo đó, sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

 

Nội dung

Mầm non

 

Tiểu học

 

THCS và THPT

 

THCS và THPT

(hệ GDTX)

Kết thúc học kỳ II

Thứ Sáu 19/6/2020

Thứ Sáu 19/6/2020

Thứ Bảy 20/6/2020

Đơn vị

quyết định

Tổng kết năm học

Tuần cuối tháng 6/2020

Tuần cuối tháng 6/2020

Tuần cuối tháng 6/2020

Tuần cuối tháng 6/2020

 

 

Đồng thời bổ sung Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 1199 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cụ thể: Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/7/2020. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8/2020./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH