Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân sơ kết tình hình, kết quả triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân

Sáng ngày 19/3/2021, Ban chỉ đạo 896 huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình, kết quả triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Đồng chí Lê Nguyên Châu – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban chỉ đạo 896 huyện chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chíp theo đề án của Bộ Công an và đạt chỉ tiêu 73.200 thẻ căn cước công dân vào đầu tháng 7/2021. Công an huyện Phú Tân đã tập trung tối đa nhân lực, thời gian, bố trí cán bộ để tăng cường làm 3 ca/ngày (sáng, chiều, tối). Đồng thời, thành lập 02 Tổ cấp căn cước công dân cụ thể: 01 Tổ cấp thẻ CCCD tại Công an huyện, 01 Tổ lưu động cấp tại trụ sở UBND các xã, thị trấn. Tuy nhiên, qua thực tế, việc thu nhận hồ sơ, quy trình làm CCCD cũng gặp nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chỉ tiêu trên giao. Tính đến ngày 16/3/2021, Công an huyện thu nhận được 3.216 hồ sơ cấp căn cước công dân, trong đó nhận được 528 thẻ đã chuyển giao bưu điện để trả cho người dân.

Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Lê Nguyên Châu – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn củng cố Ban chỉ đạo 896 các cấp và Tổ giúp việc; tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận và ủng hộ trong thực hiện Dự án; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện; Công an huyện nghiên cứu, học tập kinh nghiệm tại một số đơn vị bạn cố gắng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trên giao. 

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH