Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

PHÚ HIỆP PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ, MẶT TRẬN TRONG CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN NĂM 2020

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Quân đội vững mạnh trong tình hình hiện nay. Nhận thức tầm quan trọng của công tác này, trong những năm qua các tổ chức mặt trận, đoàn thể các cấp trên địa bàn xã Phú Hiệp đã làm tốt công tác phối hợp với các cấp Ủy Đảng chính quyền địa phương, Ban chỉ huy quân sự thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng luật nghĩa vụ quân sự và hoàn thành tốt chỉ tiêu trên giao.

Năm 2020, xã Phú Hiệp được giao chỉ tiêu tuyển chọn 08 công dân làm nghĩa vụ quân sự. Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể, mặt trận trong việc tham gia thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020, ngay từ những ngày đầu thực hiện kế hoạch tuyển quân, đoàn thể, mặt trận trên địa bàn đã tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về truyền thống anh hùng của đất nước và dân tộc, của Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào về đất nước con người Việt Nam cho đoàn viên thanh niên của đơn vị; đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động tìm hiểu về Luật Nghĩa vụ quân sự bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; tổ chức báo cáo chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của thanh niên với việc tham gia bảo vệ Tổ quốc trong thời đại ngày nay. Tích cực vận động các nguồn lực kinh tế địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo, hỗ trợ cho thanh niên và gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay, đặc biệt quan tâm các trường hợp thanh niên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhằm động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên yên tâm, sẵn sàng nhập ngũ.

Đoàn thanh niên xã cũng luôn tích cực chủ động tổ chức các lớp tìm hiểu về Đoàn và thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên cho những thanh niên ưu tú; tham mưu cho cấp Ủy đảng địa phương tổ chức kết nạp Đảng cho những đoàn viên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ; quan tâm đến chất lượng đoàn viên, không vì số lượng và thành tích. Đồng thời, tăng cường vận động đảng viên trẻ tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự; phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy Quân sự xã tổ chức Lễ giao nhận quân; hoàn thành tốt công tác giao quân đủ chỉ tiêu, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng cho các đơn vị nhận quân đúng kế hoạch.

Cùng với tổ chức Đoàn thanh niên, Mặt trận tổ quốc trên địa bàn xã cũng đã tích cực phát huy vai trò của mình trong công tác tuyển quân như: Phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy - chính quyền địa phương vận động thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ, giúp đỡ gia đình có tân binh lên đường nhập ngũ thông qua các hình thức: thăm hỏi, tặng quà, giao lưu, gặp mặt tại nhà, tiễn đưa tại xã và tổ chức Lễ giao - nhận quân tại huyện vào ngày 13/02/2020, tạo khí thế sôi nổi của ngày hội thanh niên lên đường nhập ngũ.

Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn thể, mặt trận trong công tác tuyển quân là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển quân hàng năm. Từ hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, mặt trận, tuyển quân hang năm đều được công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự đi khám sức khoẻ luôn đạt chỉ tiêu trên giao; số lượng tân binh trên địa bàn xã đều đạt chất lượng cao, đạt tỷ lệ dự phòng. Đặc biệt, 100% tân binh đợt này đều có đơn tình nguyện và đều có tinh thần phấn khởi, sẵn sàng lên đường và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm cao cả của công dân trong độ tuổi quy định đối với Tổ quốc. Bằng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, mặt trận và của toàn dân; bằng tinh thần tự giác, xung kích, đi đầu trong thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc, nhân dân và toàn dân tộc của tuổi trẻ xã Phú Hiệp, công tác giao nhận quân hang năm luôn đảm bảo đúng thời gian, trang trọng, vui tươi, an toàn, đoàn kết, đúng luật./

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH