Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân: Đại hội đảng viên xã Long Hoà lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 02 ngày 25/5 và 26/5/2020, Đảng bộ xã Long Hòa tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí, đồng chí Lâm Thành Pha tái đắc cử chức danh Bí thư Đảng bộ xã.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Long Hòa đã phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, đoàn kết, vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, phát huy nội lực, triển khai thực hiện Nghị quyết đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, tập trung lãnh đạo, vận động xã hội hóa trên 2 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được triển khai khá hiệu quả, nâng cao mức sống của người dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt 107,16% so với Nghị quyết.

(Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt, hạ quyết tâm)

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Long Hòa xác định mục tiêu tiếp tục phát huy thế mạnh trong nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu đến năm 2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, ổn định chính trị, trật tự xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đó, xã phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn xã nông thôn mới; chuyển đổi 50 hecta cây trồng trên tổng diện tích sản xuất; tỷ lệ người đi học đúng độ tuổi đạt 96%; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo thấp hơn bình quân chung của huyện; hàng năm có 85% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH