Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân họp mặt truyền thống ngày dân số việt nam

Sáng ngày 25/12, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Phú Tân tổ chức họp mặt truyền thống ngày Dân số Việt Nam 26-12. Bác sĩ Văn Kim An - Chỉ Cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh; ông Trương Thanh Nhàn – Phó chủ tịch UBND huyện đến dự.

Năm 2019, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Phú Tân đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra và được Chi cục Dân số xếp loại xuất sắc. Tỷ suất sinh giảm từ 15,68%o xuống còn 15,63%o; tỷ số giới tính khi sinh 107,3 trẻ em trai/100 trẻ em gái; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên chiếm tỷ lệ 7,59% đạt so với kế hoạch tỉnh giao. Hoàn thành và vượt chỉ tiêu  vận động thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại. Ngoai ra, ngành còn triển khai thực hiện tốt các đề án sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh; can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; mô hình tư vấn và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân tại 18 xã, thị trấn; đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được thực hiện tại 09/18 xã, thị trấn,v.v…..

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó chủ tịch UBND huyện Trương Thanh Nhàn đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ ngành dân số đạt được. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, các xã, thị trấn cần tăng cường thật sự vai trò của của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác dân số - Kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác truyền thông chuyển đổi hành vi từ Dân số - KHHGĐ sang Dân số và phát triển vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và các phong trào, các cuộc vận động. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các chiến lược dân số, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình, đề án dân số; đẩy mạnh việc tiếp thị xã hội hóa các phương tiện tránh thai hiện đại, v.v... góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về công tác dân số của huyện.

Dịp này, có 5 tập thể và 15 cá nhân được Sở y tế và UBND huyện khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Dân số - KHHGĐ huyện năm 2019./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH