Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Từ ngày 02/01/2020, người dân Phú Tân đổi chứng minh nhân dân không cần đến trụ sở Công an

Nhằm tạo điều kiện thuận lại cho tổ chức, cá nhân thực hiện các loại thủ tục hành chính (TTHC) một cách minh bạch, hiệu quả và hạn chế tình trạng đi lại nhiều lần. Vãn phòng HĐND&UBND huyện Phú Tân vừa thông báo đến các ban, ngành huyện, UBND các xã - thị trấn trên địa bàn huyện, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện Phú Tân biết, để thuận tiện liên hệ giải quyết các TTHC, cụ thể:

Bắt đầu từ ngày 02/01/2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện Phú Tân triển khai tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính gồm:

Đối với các lĩnh vực thuộc Bộ Công an

Lĩnh vực cấp, quản lý chứng minh nhân dân (01 thủ tục): Cấp, cấp lại, đổi chứng minh nhân dân (9 số).

             Lĩnh vực cấp, quản lý căn cước công dân (06 thủ tục): (1)Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (2)Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (3)Cấp lại, cấp đổi thẻ Căn cước công dân; (4)Xác nhận số chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; (5)Xác nhận số chng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong cơ sở d liệu quốc gia về dân cư; (6)Xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân.

             Lĩnh vực Quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện (01 thủ tục): Cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đ kinh doanh một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

             Đối với các lĩnh vực thuộc Bo hiểm xã hội Việt Nam

             Lĩnh vực thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (03 thủ tục):

             (1)Đăng ký, điều chỉnh, đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo him thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổBHXH, thẻ bảo hiểm y tế, cụ thể:Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế; Đăng ký, đăng ký lại, điu chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cp sổ BHXH. 

             (2)Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH (05 thủ tục): Giải quyết hưởng chế độ thai sản (thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận con, nhận nuôi con nuôi); Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tnh này đến tỉnh khác; Giải quyết ởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người chp hành xong hình phạt tù, người xut cảnh trái phép trở v nước định cư hợp pháp, người được tòa án hủy quyết định tuyên b mt tích; Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg; Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/ỌĐ-TTg.

             (3)Lĩnh vực cấp sổ, thẻ (01 thủ tục): Cấp lại, đi, điu chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế (thực hiện đối với trường hợp cấp lại s BHXH do mt, hỏng; cp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế)./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH