Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

công bố, công khai thông tin “người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” và thông tin “công chức có thẩm quyền” huyện Phú Tân

DANH SÁCH

Thông tin “người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

và thông tin “công chức có thẩm quyền” trên địa bàn huyện

          (Đính kèm theo Công văn số 1752 /UBND-PVHTT ngày  21  tháng  7  năm   2020

của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân)

STT

Họ tên

Đơn vị

Chức vụ

ĐTDĐ

Email

Ghi chú

 

Cấp huyện

 

 

 

 

 

1

Dương Văn Cường

UBND huyện

Chủ tịch UBND huyện

0913.972.161

dvcuong@angiang.gov.vn

 

 

Cấp xã, thị trấn

 

 

 

 

 

1

Tăng Văn Nê

UBND TT. Phú Mỹ

Chủ tịch UBND

0915.691.141

tvne@angiang.gov.vn

 

2

Nguyễn Quốc Bảo

UBND xã Tân Trung

Chủ tịch UBND

0913.954.646

nqbao01@angiang.gov.vn

 

3

Lăng Thoại Xuân

UBND xã Tân Hòa

Chủ tịch UBND

0918.951.715

ltxuan02@angiang.gov.vn

 

4

Lê Trung Anh

UBND xã Bình Thạnh Đông

Chủ tịch UBND

0913.694.356

ltanh@angiang.gov.vn

 

5

Lê Thị Kiều Oanh

UBND xã Phú Bình

Chủ tịch UBND

0919.549.259

ltkoanh02@angiang.gov.vn

 

6

Huỳnh Văn Hoàng

UBND xã Hòa Lạc

Chủ tịch UBND

0919.027.476

hvhoang03@angiang.gov.vn

 

7

Lê Văn Hiện

UBND xã Phú Hiệp

Chủ tịch UBND

0918.584.622

lvhien01@angiang.gov.vn

 

8

Nguyễn Tấn Phước

UBND xã Phú Long

Chủ tịch UBND

0913.624.394

ntphuoc05@angiang.gov.vn

 

9

Trần Tấn Lợi

UBND xã  Phú Thành

Chủ tịch UBND

0919.429.325

ttloi04@angiang.gov.vn

 

10

Hà Văn Bằng

UBND xã Phú Xuân

Chủ tịch UBND

0918.584.619

hvbang@angiang.gov.vn

 

11

Lê Tấn Phát

UBND xã Phú Hưng

Chủ tịch UBND

0919.140.244

ltphat01@angiang.gov.vn

 

12

Nguyễn Văn Tám

UBND xã Hiệp Xương

Chủ tịch UBND

0983.828.064

nvtam07@angiang.gov.vn

 

13

Nguyễn Thanh Kiều

UBND xã Phú Thọ

Chủ tịch UBND

0833.060.068

ntkieu01@angiang.gov.vn

 

14

Trần Hữu Sang

UBND xã Phú An

Chủ tịch UBND

0913.625.840

thsang01@angiang.gov.vn

 

15

Nguyễn Bá Vạn

UBND TT. Chợ Vàm

Chủ tịch UBND

0913.179.523

nbvan@angiang.gov.vn

 

16

Dương Hoài Phong

UBND xã Phú Thạnh

Chủ tịch UBND

0919.532.199

dhphong@angiang.gov.vn

 

17

Nguyễn Văn Bình

UBND xã Phú Lâm

Chủ tịch UBND

0976.205.444

nvbinh@angiang.gov.vn

 

18

Lâm Thành Pha

UBND xã Long Hòa

Chủ tịch UBND

0913.797.241

ltpha@angiang.gov.vn

 

 

 

            Tổng cộng: 19 người./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

 • <<
 • <
 • 1
 • >
 • >>
Thông báo
Lịch công tác
 • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
 • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
 • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
 • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
 • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
 • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH