Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Tổ đại biểu HĐND tỉnh An Giang, đơn vị huyện Phú Tân họp thảo luận cho ý kiến đối với các nội dung trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường)

Sáng ngày 24/3/2020, Tổ đại biểu số 10 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đơn vị huyện Phú Tân tiến hành họp thảo luận và cho ý kiến đối với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ông Lâm Phước Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Phú Tân - Tổ trưởng chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận và thống nhất một số nội dung của các Tờ trình trên các lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - xã hội, lĩnh vực pháp chế, Văn phòng HĐND... Bên cạnh đó, nhiều đại biểu đề nghị không thông qua một số Tờ trình tại kỳ họp này như Điều chỉnh, sáp nhập ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy mô số hộ trên địa bàn tỉnh; Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh, vì còn nhiều bất cặp liên quan đến chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp, nhân sự; Đề án nâng loại đô thị Tp. Long Xuyên đạt chuẩn đô thị loại I, không thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh; Đề án nâng đô thị thị trấn Tri Tôn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Các đại biểu còn phản ánh một số ngành Tỉnh thiếu tập trung trong việc tham mưu cho Hội đồng nhân dân Tỉnh khi thông qua các Tờ trình liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách; hằng năm có kế hoạch phân bổ ngân sách cho các xã, thị trấn trong việc bảo vệ môi trường...

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận đầy đủ, tổng hợp để đóng góp ý kiến vào các văn kiện và nội dung thảo luận trình tại kỳ họp sắp tới./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH