Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân tổ chức lễ xuất quân Tết Quân Dân 2020

Với chủ đề “Đoàn kết Quân – Dân”, sáng ngày 07/01, tại xã Hòa Lạc, Ban tổ chức Tết quân dân huyện Phú Tân tổ chức Lễ xuất quân Tết quân dân 2020. Đây là năm thứ 3 Tết Quân Dân được tổ chức với qui mô cấp huyện với nhiều hoạt động ý nghĩa để chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới.

Cất nhà tình thương

 

Phát quan cây xanh

Tết quân dân được diễn ra trên địa bàn xã Hòa Lạc từ ngày 07/01 – 16/01, ngay sau lễ xuất quân có trên 300 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân của các lực lượng vũ trang, ban ngành đoàn thể huyện và xã Hòa Lạc cùng tham gia các hoạt động sôi nổi thiết thực như: phát hoang cây xanh, tôn tạo cảnh quan môi trường, cất nhà đồng đội, nhà tình thương, thăm hỏi, tặng quà khám chữa bệnh cho gia đình chính sách và hộ nghèo, giao lưu thể thao, văn hóa - văn nghệ, tổ chức hội thi gói bánh Tét. Các ban ngành, đoàn thể huyện và xã còn thực hiện tuyên truyền đến người dân các chính sách pháp luật của nhà nước về Luật nghĩa vụ quân sự; Luật dân quân tự vệ; công tác tuyển quân./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH