Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội tại Phú Thọ

Sáng ngày 1/6/2020, Huyện Phú Tân triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội năm 2020 tại xã Phú Thọ. Đồng chí Dương Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Phú Tân chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, xã Phú Thọ sẽ tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã trong việc chuyển hóa địa bàn, phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải; chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, không để hình thành điểm nóng, phức tạp, bảo đảm tình hình an ninh, trật tự, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Dương Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Phú Tân đề nghị: xã Phú Thọ cần tập trung triển khai tốt kế hoạch; củng cố các tổ tự quản; tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng và MTTQ các đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH