Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân: kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa không tuân thủ tạm ngừng hoạt động

Thực hiện chỉ thị của thủ tướng Chính Phủ và công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện về triển khai các biện pháp quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid019, từ đêm 31/3 đến 02/4, đội kiểm tra liên ngành 814 huyện Phú Tân kiểm tra đột xuất việc chấp hành sau khi ký cam kết tạm ngừng hoạt động để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện đã kiểm tra đột xuất tại 59 cơ sở cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, game onlie, massage, cơ sở cho thuê âm thanh di động, v.v....tại các xã Phú An, Phú Thạnh, Phú Lâm, Tân Hòa, Tân Trung và thị trấn Phú Mỹ, Chợ Vàm. Qua kiểm tra, có 56 cơ sở chấp hành tốt việc cam kết tạm ngừng kinh doanh và 3 cơ sở kinh doanh karaoke không chấp hành tạm ngừng kinh doanh, để tụ tập đông người tại quán. Đội đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu với UBND huyện ra quyết định xử lý nghiêm theo quy định.

Sắp tới, đội kiểm tra liên ngành 814 huyện Phú Tân tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh không chấp hành nghiêm việc tạm ngừng kinh doanh để phòng, chống dịch Covid-19./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH