Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân: Đại hội điểm Đảng bộ xã Tân Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 02 ngày 14 và 15/5/2020, Đảng bộ xã Tân Hòa, huyện Phú Tân tổ chức Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các Đảng bộ cơ sở. Dự đại hội có các đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh, Lâm Phước Trung - TUV - Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đoàn công tác Huyện ủy phụ trách xã, Bí thư các Đảng ủy cơ sở và cùng 142 đảng viên từ 10 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Tân Hòa về dự.

(Đồng chí Võ Anh Kiệt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh (ngồi giữa) dự đại hội)

Trong 05 năm qua, Đảng bộ xã Tân Hòa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, nhiều chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt so nhiệm kỳ trước; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng/người/năm, đặc biệt, Tân Hòa đã hoàn thành các tiêu chí chỉ tiêu và được công nhận xã nông thôn mới vào năm 2015. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, 100% ấp và cơ quan đạt danh hiệu văn hóa, chất lượng hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá từng bước được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, hằng năm, 100% chi bộ và Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(Biểu quyết thông qua nghị quyết nhiệm kỳ mới)

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm; duy trì và nâng chất tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn 1/3 tỷ lệ hộ nghèo năm 2020; hằng năm các chi bộ trực thuộc và Đảng bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

(Ban chấp hành mới ra mắt, phát biểu hạ quyết tâm)

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 15 đồng chí, đồng chí Lăng Thoại Xuân tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII gồm 09 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH