Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân sẵn sàng cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang được triển khai tích cực, đúng theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại khu vực Trung tâm hành chính huyện hôm nay rực rỡ cờ hoa, chào mừng sự kiện trọng đại 05 năm mới diễn ra một lần. Tại Đại hội này, Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ thông qua những chỉ tiêu, nghị quyết lãnh đạo sự phát triển toàn diện của địa phương trong 05 năm tiếp theo.

(Panô khẩu hiệu tuyên truyền)

Việc trang trí tại Hội trường đã được Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội khẩn trương hoàn tất những khâu cuối, từ âm thanh, ánh sáng đến bố trí bàn làm việc, chỗ ngồi của Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đặc biệt, vị trí chỗ ngồi và tài liệu cho các đại biểu đã được sắp xếp với tinh thần không để xảy ra thiếu sót, ảnh hưởng đến chất lượng Đại hội.

Theo chương trình, đúng 13 giờ 30 phút ngày 12/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ bắt đầu với phiên trù bị và chính thức khai mạc lúc 7 giờ 30 phút ngày 13/8/2020. 300 đại biểu đại diện cho 4.635 đảng viên trong toàn Đảng bộ sẽ đem hết tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân để hoàn thành tất cả các nội dung trong 2,5 ngày diễn ra Đại hội.

(Sắp xếp chỗ ngồi cho các đại biểu)

Với Chủ đề Đại hội “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, dân chủ, năng động, sáng tạo”, tin tưởng rằng, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp với nhiều quyết sách đúng đắn được đưa ra để tổ chức thực hiện, góp phần đưa huyện Phú Tân ngày một phát triển, xứng đáng sự  mong đợi, kỳ vọng của nhân dân.

Nội dung chi tiết về Đại hội sẽ được phóng viên chúng tôi tiếp tục phản ánh trong các chương trình thời sự tiếp theo.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH