Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân quyết liệt phòng, ngừa dịch bệnh Covid-19

Phú Tân thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid -19, trên tinh thần không chủ quan và cũng không bi quan, chủ động ngăn ngừa, phát hiện sớm, cách ly sớm, khoanh vùng dập dịch đạt hiệu quả…

Ngày 16/3, UBND huyện có văn bản số 563 về tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Theo đó đề nghị tất cả các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, mỗi cơ quan đơn vị phải thực hiện vệ sinh, khử khuẩn tại nơi làm việc, bố trí và trang bị đầy đủ nước rửa tay, dung dịch rửa tay tại nơi làm việc và thực hiện việc rửa tay, sát khuẩn trước khi bước vào phòng họp tại trụ sở cơ quan.

(Phòng Giáo dục – Đào tạo kiểm tra thường xuyên các trường học trên địa bàn về việc tiêu độc, khử trùng)

 

Cụ thể, các cơ quan đơn vị hạn chế tổ chức hội họp đông người và chấp hành chủ trương đeo khẩu trang phòng, ngừa nhiễm dịch bệnh Covid-19 tại nơi công cộng. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm đảng viên, cán bộ công chức, viên chức cao lên đúng cấp độ để ứng xử phù hợp với tình hình. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chấn chỉnh kỷ luật phát ngôn (rút kinh nghiệm các việc xảy ra vừa qua trên địa bàn tỉnh).

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến xã bố trí nơi rửa tay, trang bị đầy đủ nước rửa tay cho người dân đến thực hiện giao dịch các thủ tục hành chính; nơi làm việc phải được vệ sinh, khử khuẩn thường xuyên để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh Covid-19.

UBND huyện cũng yêu cầu thực hiện ngay khu cách ly tập trung tại Trung tâm Bồi dường chính trị huyện khi có tình huống cần phải cách ly. Lưu ý, trang bị giường và các vật dụng cá nhân đầy đủ, trước mắt trang bị đủ 50 người cách ly, tổ chức tiêu độc, khử trùng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng thời nâng cao vai trò tổ an ninh nhân dân tại địa bàn ấp nhằm quản lý tổt nơi cư trú, phát hiện sớm nguồn lây bệnh. Tiếp cận các đối tượng để thực hiện việc đo thân nhiệt, tư vấn và quản lý việc cách ly tại gia đình. Cạnh đó thực hiện tổt công tác quản lý nhân khẩu lưu trú trên địa bàn, nhất là đối với người nước ngoài, việt kiều.

Bên cạnh đó tuyên truyền tạm dừng tiếp nhận người nước ngoài tham quan du lịch trên địa bàn huyện, trong đó lưu ý khách nước ngoài tham quan lòng Hồ Tân Trung bằng đường thủy...Thường xuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của người dân không hoang mang, bình tĩnh để góp phần chống dịch bệnh.

Thực hiện và chuẩn bị đầy đủ kinh phí cho công tác phòng, chổng dịch bệnh Covid-19. Chú ý, trước mắt chi 418 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị kịp thời đáp ứng tình huống 1. Đồng thời dự trù kinh phí nhằm thực hiện tình huống 2, tình huống 3. Cân đối các nguồn ngân sách và các nguồn xã hội hóa, kiến nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí đảm bảo cho địa phương phòng, chống dịch bệnh.

Bố trí nơi rửa tay và các dung dịch rửa tay cho người dân đến khám bệnh tại khoa khám bệnh. Chịu trách nhiệm hướng dẫn cho các trạm Y tế thực hiện việc giám sát, theo dõi các đối tượng cách ly tại gia đình.

Kiểm tra thường xuyên các trường học trên địa bàn về việc tiêu độc, khử trùng, bố trí, tổ chức các phương tiện rửa tay đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Khi học sinh trở lại học từ Mầm non đến THCS các trường đảm bảo học sinh phải được rửa tay bằng chất khử khuẩn trước khi vào lớp học (bằng nhiều hình thức); khuyến khích ngoài những nơi rửa tay tập trung các trường nên bố trí chai nước rửa tay trang bị trước mỗi lớp học./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH