Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân tổ chức Hội nghị triển khai văn bản Pháp luật mới đợt 01 năm 2021

Sáng ngày 31/3/2021. Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật mới đợt 01 năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe ông Phan Ngọc Minh – Thường trực Hội Luật gia tỉnh phổ biến một số nội dung về chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, HĐND các cấp; giới thiệu thành tựu của Quốc hội khóa XIV, vai trò, nhiệm vụ của Quốc hội khóa XV; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi, trách nhiệm của cử tri. Ngoài ra, đại biểu còn được nghe triển khai về Thông tư 05 của Bộ Công an quy định về trình tự, thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân và các văn bản liên quan, hướng dẫn việc cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử.

             Qua tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp sắp tới và dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; qua đó, tích cực, chủ động thực hiện phát huy quyền làm chủ của công dân góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH