Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Hội đồng nhân dân xã Tân Trung tổ chức kỳ họp lần thứ 10, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 24/12/2019, HĐND xã Tân Trung đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND và UBND xã về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Tham dự Kỳ họp có đại diện đại biểu HĐND huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã TânTrung.

Năm 2019, kinh tế xã hội xã nhà đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, tổng thu ngân sách ước đạt trên 8,4 tỷ đồng đạt 118% Nghị quyết; tổng chi ngân sách ước thực hiện trên 7,6 tỷ đồng đạt 107% Nghị quyết. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định đạt 832,6 hecta/năm; diện tích chăn nuôi thủy sản đạt 67,74 hecta, tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, vật nuôi được kiểm soát tốt; văn hoá xã hội được quan tâm đầu tư phát triển; Công tác giáo dục được duy trì ổn định, tỷ lệ huy động học sinh đến lớp năm học 2019-2020 đạt 99,16%; công tác chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân được triển khai thực hiện hiệu quả, trong năm khám chữa bệnh cho hơn 24.814 lượt bệnh nhân; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững; công tác tuyển quân đạt 9/9 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu; về công tác xây dựng Nông thôn mới, đến nay xã đã đạt 13/19 tiêu chí và 43/49 chỉ tiêu...

Hoạt động của HĐND, thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND xã tiếp tục được duy trì, công tác phối hợp chỉ đạo, chuẩn bị cho các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo. Công tác giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND được triển khai thực hiện tốt như: Việc thực hiện thi hành hiến pháp và pháp luật; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân và nhiều cuộc giám sát chuyên đề khác cũng được triển khai khá hiệu quả.

HĐND xã đã thông qua 3 Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2020; Nghị quyết phê chuẩn dự toán, thu, chi ngân sách nhà nước xã Tân Trung năm 2020; Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp lệ của HĐND xã 2020.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp ông Phạm Văn Vũ – Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh một số vấn đề cần quan tâm, trong đó: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa, các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất; mở rộng diện tích trồng rau màu gắn với ứng dụng công nghệ cao, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái; quản lý tốt các nguồn thu, thực hành tiết kiện, chống lãng phí; nâng cao chất lượng dạy và học, tăng cường công tác chăm sóc sức hỏe cho người dân; Đẩy mạnh cải cách hành chính; đẩy nhanh tiến độ thực hiện nông thôn mới theo lộ trình; bảo vệ vững chắc an ninh tổ quốc, chủ động phòng ngừa, tấn công, xử lý, đầy lùi tệ nạn xã hội, lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương. Phát huy tốt vai trò vận động nhân dân, thực hiện tốt Nghị quyết đề ra./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH