Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân: khẩn trương rà soát các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19

Nhằm có cơ sở tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19, ngày 22/4, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phú Tân đang khẩn trương rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng đại dịch cần hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ.

UBND các xã, thị trấn đã cung cấp tờ khai và hướng dẫn cho các ấp về cách điền tờ khai theo mẫu. Tăng cường công tác tuyên truyền nội dung của Nghị quyết để người dân trong xã nắm bắt từ đó, biết mình thuộc đối tượng nào. Thành viên các ấp xuống từng hộ dân thuộc các nhóm đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và lao động không có hợp đồng lao động để điều tra, rà soát, thu thập thông tin và điền tờ khai theo mẫu, tổng hợp gửi Phòng lao động – Thương binh Xã hội huyện. Còn đối với các đối tượng Người lao động theo chế độ hợp đồng phải tạm hoản hợp đồng, nghỉ không hưởng lương; người lao động không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, Liên đoàn lao động huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện thông báo đến các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện nắm số liệu sơ bộ, tổng hợp các số lượng lao động.

Để đảm bảo lấy tờ khai chính xác, đầy đủ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, UBND huyện Phú Tân giao trách nhiệm cho các ngành có liên quan và UBND các xã, thị trấn khẩn trượng rà sóat, tổng hợp số liệu và báo cáo theo các nội dung hướng dẫn trên đảm bảo đúng thời gian quy định, nhằm đảm bảo tốt quyền lợi cho người dân và lao đông trên địa bàn huyện./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH