Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân: tổ đại biểu số 10 HĐND Tỉnh thảo luận một số vấn đề tại kỳ họp thứ 14 HĐND Tỉnh Khóa IX

Sáng ngày 12/6, tổ đại biểu số 10 HĐND tỉnh, đơn vị huyện Phú Tân tổ chức họp tổ đại biểu để thảo luận tình hình phát triển kinh tế xã hội 06 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 06 tháng cuối năm 2020 và một số vấn đề khác liên quan tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa IX.

Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh đã có kiến nghị các Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và môi trường đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác liên huyện Phú Tân và Tân Châu, tránh làm ảnh hưởng môi trường sản xuất đời sống của người dân bị ảnh hưởng từ các bãi rác trên địa bàn. Đề nghị Sở Công Thương và Sở khoa học và công nghệ phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân công nhận thương hiệu nếp Phú Tân.

Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ chính sách lương đối với sinh viên ra trường tham gia công tác tại các HTX, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Phú Tân khảo sát đánh giá tổng hợp, năng lực của đội ngũ này ổn định phát triển lâu dài. Riêng đối với huyện Phú Tân sẽ tổ chức, hoàn thành kế hoạch thực hiện các dự án để chào mừng đại hội đảng bộ huyện./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH