Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân huy động hơn 2.106 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Responsive image

(Ngoài việc đóng góp tiền của, người dân còn đóng góp ngày công lao động thực hiện xây dựng NTM)

Với sự vào cuộc quyết liệt của nhiều cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng và tham gia tích cực của người dân, đã đạt được kết quả bước đầu khả quan. Tính đến nay huyện Phú Tân có 04/16 xã được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” (Tân Hòa, Phú Bình, Phú Lâm và Hiệp Xương). Phấn đấu đến cuối năm 2019 sẽ đạt chuẩn thêm 03 xã (Bình Thạnh Đông, Phú Hưng và Phú Thạnh), qua đó nâng lên 07 xã theo lộ trình đến năm 2020. Huyện không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí.
Trong những năm qua, công tác triển khai quán triệt Nghị quyết các cấp và tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng NTM được chú trọng, bằng nhiều hình thức phong phú giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ hơn về mục đích và tầm quan trọng trong xây dựng NTM. Các mô hình như “Dân vận khéo”, phong trào “5 không, 03 sạch” gắn với việc vận động thực hiện tiêu chí vệ sinh môi trường; “Nông dân giỏi tham gia phát triển sản xuất xây dựng NTM” gắn với tiêu chí ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp của Hội Nông dân các cấp; “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội” gắn với tiêu chí an ninh trật tự được giữ vững…
Nhờ đó, sau gần 10 năm xây dựng NTM, Phú Tân đã huy động tổng nguồn lực trong giai đoạn 2010 – 2020 được 2.106.829 triệu đồng. Trong đó Nhân dân đóng góp gần 90 tỷ đồng. Với số tiền trên, Phú Tân đã đầu tư 27 tuyến đường từ xã và đường từ trung tâm xã đến huyện (dài 74,8 km); đầu tư 29 tuyến đường liên ấp (dài 66,85km), đầu tư 33 tuyến đường dân sinh, nội bộ (dài 58,96 km) và 68 tuyến đường trục chính nội đồng (dài 146,91 km); xây dựng 43 cây cầu kiên cố và nhiều cầu trên các tuyến kênh nội đồng đảm bảo cho Nhân dân đi lại thuận tiện, không còn đường lầy lội vào mùa mưa.
Việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động đã góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện mức sống của người dân tại khu vực nông thôn. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến; tham gia hiến đất làm các công trình công cộng; đóng góp công sức lao động xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn...
Với những kết quả đạt được gần 10 năm qua, Phú Tân phấn đấu đến cuối năm 2020, có 07 xã đạt chuẩn NTM; các xã đạt chuẩn tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu; đối với 09 xã còn lại hoàn thành (tiêu chí + hồ sơ minh chứng) các tiêu chí không cần vốn.
Huyện cũng tập trung giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được sau gần 10 năm thực hiện nhằm xây dựng các xã NTM có kinh tế - xã hội phát triển; kết cấu hạ tầng được hoàn thiện; đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ngày càng được nâng cao; các công trình thiết yếu phục vụ yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống dân cư nông thôn cơ bản được hoàn thiện; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhất là các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hướng tới xây dựng một nền nông nghiệp bền vững./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH