Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, ngày 14/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thạnh tham dự Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới gồm 40 đồng chí. Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Thành Danh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đồng chí Thi Hồng Thúy - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

(Đại biểu bầu Ban Chấp hành khóa mới)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 ủy viên, đồng chí Trần Ngọc Dợn được bầu lại chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 17 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

(Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội)

Đồng thời, đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XII với 11 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ. Trong đó, phấn đấu đưa nhập bình quân đầu người đến năm 2025 từ 70 - 73 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích đạt 227,69 triệu đồng/ha; thu nội địa đến năm 2025 đạt 618,2 tỷ đồng, tốc độ tăng thu bình quân mỗi năm đạt 12%/năm. Đồng thời, phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2025 là 95%; hàng năm vận động các nguồn quỹ xã hội - từ thiện trên 10 tỷ đồng; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm trên 90%...

(Tặng hoa, quà các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 không tái cử)

Với chủ đề Đại hội “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, dân chủ, năng động, sáng tạo", Đảng bộ huyện Phú Tân đưa ra mục tiêu tổng quát đến năm 2025 là "Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ của hệ thống chính trị và Nhân dân; huy động mọi nguồn lực, tận dụng lợi thế, khai thác tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu đến năm 2025 đạt mức trung bình của tỉnh" và xác định 3 khâu đột phá: cần tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Phát triển kinh tế hợp tác trở thành đòn bẩy, động lực để phát triển kinh tế đi đôi với phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ thích ứng thị trường và bảo vệ môi trường. Xây dựng lòng tin của người nông dân trong khâu hợp tác sản xuất, tạo quỹ đất rộng lớn từ sự tham gia của nông dân có đất, đi vào sản xuất lớn tập trung...mời gọi doanh nghiệp đầu tư sản xuất lớn. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực tại chỗ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao từ nơi khác đến. Nâng chất hướng nghiệp, dạy nghề cho người lao động. Thực hiện tốt cải cách hành chính. Xây dựng đạo đức, trách nhiệm, năng lực sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung phát triển và mời gọi doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư; tranh thủ các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Tân khóa XII, nhiệm kỳ 2020 -2025, Bí thư Huyện ủy Phú Tân Huỳnh Thành Danh hứa quyết tâm nâng cao bản lĩnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm; phát huy thành quả và kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; tích cực cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của các cấp trên và Nghị quyết Đại hội, với phương châm "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, dân chủ, năng động, sáng tạo", ra sức lãnh đạo, điều hành, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; góp phần vào việc thực hiện mục "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Đại hội thực sự là sự kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân trong huyện. Đại hội đã thảo luận, xác định phương hướng và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính hệ thống, đồng bộ, phù hợp có tính khả thi, tính phấn đấu cao, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với tên gọi Phú Tân.

Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Tân đã thể hiện được tinh thần tập trung dân chủ. Mỗi đại biểu về dự đại hội đã tích cực đóng góp, thảo luận, bầu chọn những đại biểu xứng đáng vào nhiệm kỳ mới.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH