Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

An Giang thành lập Đội phòng, chống dịch COVID-19 lưu động

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước vừa ký Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc thành lập Đội phòng, chống dịch COVID-19 lưu động cấp tỉnh do bà Mai Thu Loan, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh làm Đội trưởng.

Đội phòng, chống dịch lưu động có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch công tác của Đội phòng, chống dịch COVID-19 lưu động trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo kết quả công tác sau khi kết thúc đợt kiểm tra.

Kiểm tra việc chấp hành của cá nhân, tổ chức trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Đề xuất xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lồng ghép công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phối hợp với các Khu cách ly tập trung kiểm tra công tác chấp hành việc tổ chức cách ly tập trung theo đúng quy định của Bộ Y tế (kể cả công tác bảo đảm an ninh, trật tự).

Tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá, đề xuất việc thực hiện nhiệm vụ của Đội. Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các Đội phòng, chống dịch lưu động của các địa phương.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH