Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Phú Tân có 37 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Nhằm giúp các trường học cải tiến công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân đã tăng cường công tác triển khai việc kiểm định chất lượng giáo dục. Đến nay, toàn huyện có 66/66 trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học và THCS hoàn thành báo cáo tự đánh giá theo Thông tư số 17, 18, 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, có 37 trường đạt kiểm định chất lượng gồm: 14 trường mầm non, mẫu giáo; 13 trường Tiểu học; 10 trường THCS, chiếm tỉ lệ 56%.

Trong quá trình thực hiện, điều thuận lợi là nhiều hiệu trưởng các cấp học được tập huấn, tham gia các đoàn đánh giá ngoài và tập huấn kiểm định chất lượng theo các thông tư mới. Đối với hoạt động tự đánh giá, các trường cơ bản nắm được quy trình tự đánh giá, đánh giá đúng theo hướng dẫn. Tuy nhiên, điểm khó trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục là khâu lưu trữ hồ sơ sổ sách của các đơn vị chưa đầy đủ, sắp xếp chưa gọn gàng, ngăn nắp và khoa học; một số cán bộ, giáo viên chưa có kinh nghiệm tiếp cận thực tiễn nên việc thực hiện còn nhiều khó khăn. Sắp tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Tân tiếp tục tập trung nâng cao hoạt động công tác kiểm định chất lượng giáo dục, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các trường trong công tác tự đánh giá./.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH