Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Huyện đoàn Phú Tân triển khai mô hình “3 đúng, 3 sát”

Sáng ngày 07/02/2020, Huyện đoàn Phú Tân triển khai mô hình “03 đúng, 03 sát” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Theo đó, Mô hình thực hiện từ ngày 15/02/2020 đến ngày 10/9/2020, với mục đích xây dựng phong cách người cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên, đặc biệt là vai trò “nêu gương” của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp bộ Đoàn. Trong đó, “3 đúng” gồm: đúng giờ, đúng chức trách, nhiệm vụ, đúng chủ trương, chính sách, pháp luật. “3 sát” gồm: sát cơ sở, sát việc và sát đoàn viên, thanh niên.

                                                   (Quang cảnh hội nghị)

Huyện đoàn Phú Tân yêu cầu 100% cán bộ đoàn và ủy viên Ban chấp hành Đoàn các cấp đều thực hiện bản đăng ký rèn luyện, đồng thời triển khai nội dung mô hình đến đoàn viên, thanh niên ở cơ sở. Ngoài ra, khuyến khích các đơn vị chọn đây là một trong những nội dung đăng ký cụ thể trong chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022.

Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH