Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân

Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang  *  Cổng Thông tin điện tử huyện Phú Tân - Tỉnh An Giang

Huyện đoàn Phú Tân tư vấn và giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động

Sáng ngày 23/9/2020, Huyện Đoàn Phú Tân tổ chức chương trình tư vấn, hỗ trợ phương pháp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động và hướng dẫn, triển khai 04 bài học Lý luận chính trị cho 80 đoàn viên, thanh niên.

Theo đó, các bạn đoàn viên, thanh niên được nghe tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nghề nghiệp, việc làm; hướng nghiệp, tư vấn chọn nghề, tìm hiểu các ngành nghề trong xã hội và xu hướng phát triển các ngành nghề trong tương lai; thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước như thị trường lao động Hàn Quốc, Nhật Bản,... các hoạt động đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm.

Thông qua đó, nhằm giúp các bạn đoàn viên, thanh niên có thêm những thông tin, kiến thức để lựa chọn ngành nghề, hướng đi phù hợp với sở thích, năng lực bản thân, xu hướng phát triển của xã hội, thị trường lao động, từ đó, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên, tạo thu nhập bền vững, ổn định đời sống kinh tế, chính trị và xã hội của địa phương.

Thông báo
Lịch công tác
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 27/04/2020 - 03/05/2020 - (28/04/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 10/02/2020 - 16/02/2020 - (12/02/2020)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 12/11/2012 - 18/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 19/11/2012 - 25/11/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác tuần của UBND huyện từ ngày 26/11/2012 - 02/12/2012 - (03/06/2019)
  • Lịch công tác của UBND huyện từ ngày 03/12/2012 - 09/12/2012 - (03/06/2019)
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH